กิจกรรม : กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของไทย ในวันที่ 2 เมษายน 2564
รายละเอียด :
    

                องค์การบริหารส่วนตำบลในควน ได้จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของไทย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ในวันที่ 2 เมษายน 2564 โดยมีกิจกรรมดังนี้ 1. กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา ณ สระน้ำหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลในควน 2. กิจกรรมปลูกต้นมะพร้าวน้ำหอม ณ บริเวณสระน้ำหนองไทร หมู่ที่ 9 ตำบลในควน 3. กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ                   

           เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อตอบสนองตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” เพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ปรองดองสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อฟื้นฟูความสมดุลให้กับระบบนิเวศในแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้คนในพื้นที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืนตลอดไป 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 เมษายน 2564    อ่าน 15 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**