ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศและเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ตง.ถ.61-007 บ้านหนังก้อง หมู่ที่ 1 ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
   
 
   

 ประกาศและเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ตง.ถ.61-007 บ้านหนังก้อง หมู่ที่ 1 ตำบลในควน  อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 05 มกราคม. 2565