ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายต้นไพ-นาหยีค้อม หมู่ที่10(ช่วงที่1)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
   
 
   

 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายต้นไพ-นาหยีค้อม หมู่ที่10(ช่วงที่1)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 02 พฤษภาคม 2565