Powered By : CJWORLD.CO.TH
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563
วันนี้ :
6 คน
เมื่อวาน :
8 คน
เดือนนี้ :
0 คน
เดือนที่แล้ว :
178 คน
ปีนี้ :
371 คน
ปีที่แล้ว :
0 คน
ทั้งหมด :
371 คน
Online: 1 user(s)
IP Address ของคุณคือ 34.237.138.69
1 ธันวาคม 2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 งานลอยกระทงประจำปีงบประมาณ 2563

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   เว็บสวยมากๆๆค่ะ วาววา : 2020-10-01 (0)
 
 
 
 
ยังไม่มีข้อมูล
 
 
**หมายเหตุการอ่านและเก็บข้อมูลตามที่ e-GP กำหนด คือ 12.01 - 12.59 และ 17.01 - 08.59
( กด F5 ตามเวลา เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลมายังเว็บของ อบต.)
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ ต่อการให้บริหาร ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา