ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 117 รายการ
 
ประกาศผลการลดใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 9 คน] เมื่อ 11 พ.ค. 2565
มาตรการป้องกันการละเว้น การปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 11 คน] เมื่อ 03 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ตง.ถ.61-007 บ้านหนังก้อง หมู่ที่1 ตำบลในควน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 72 คน] เมื่อ 25 ม.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 79 คน] เมื่อ 18 ม.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ปี 2565 [อ่าน 81 คน] เมื่อ 18 ม.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง บัญชีกำหนดราคาทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 85 คน] เมื่อ 11 ม.ค. 2565
ประกาศและเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ตง.ถ.61-007 บ้านหนังก้อง หมู่ที่ 1 ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 84 คน] เมื่อ 05 ม.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 99 คน] เมื่อ 18 พ.ย. 2564
ประกาศ เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 50 คน] เมื่อ 18 พ.ย. 2564
ประกาศ เรื่อง รายชื่อพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลในควนผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ในการประเมินครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 (1 เม.ย. 64 - 30 ก.ย. 64) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 11 พ.ย. 2564
เรื่อง ประชาสัมพันธ์สิทธิของคนพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 10 พ.ย. 2564
ประกาศ เรื่องการประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 73 คน] เมื่อ 05 ต.ค. 2564
หลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลในควน ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 54 คน] เมื่อ 01 ต.ค. 2564
การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 48 คน] เมื่อ 01 ต.ค. 2564
โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2564 [อ่าน 1 คน] เมื่อ 10 ส.ค. 2564
โครงการส่งเสริมปลูกพืชเศรษฐกิจพอเพียง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 31 ก.ค. 2564
การช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการมองเห็น [อ่าน 1 คน] เมื่อ 14 ก.ค. 2564
การสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 86 คน] เมื่อ 12 ก.ค. 2564
ทิ้งขยะ ให้ถูกสี ดีต่อสิ่งแวดล้อม ดีต่อเรา [อ่าน 69 คน] เมื่อ 12 ก.ค. 2564
15 วิธีประหยัดน้ำ เริ่มทำได้ง่าย ๆ เริ่มจากที่บ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 70 คน] เมื่อ 08 ก.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6