ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านถังเก้บน้ำทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร ความสูง 20 เมตร หมู่ที่ 1 ณ ปากวอยชุมชนบ้านทุ่งหนองแห้ง-ห้วยลึก ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
   
 
   

ประกาศโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านถังเก้บน้ำทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร ความสูง 20 เมตร หมู่ที่ 1 ณ ปากวอยชุมชนบ้านทุ่งหนองแห้ง-ห้วยลึก ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 02 ธ.ค. 2559