ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านถังเก็บน้ำทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร ความสูง 20 เมตร หมู่ที่ 7 ณ บ้านในควนเหนือ ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรังประกาศ
   
 
   โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านถังเก็บน้ำทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร ความสูง 20 เมตร หมู่ที่ 7 ณ บ้านในควนเหนือ ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรังประกาศ
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 02 ธ.ค. 2559